Wiadomości

Znalezienie pracownika nie jest łatwe

02.10.2008
Z ankiety przeprowadzonej przez Business Centre Club wynika, że 79,4% pracodawców ma problemy z pozyskaniem pracowników. Główną przyczyną jest brak osób z odpowiednimi kwalifikacjami, a także wzrost oczekiwań finansowych. Istotne są również bariery prawne, na które wskazało 52,6% ankietowanych. Pracodawcy zwracają uwagę przede wszystkim na mało elastyczne przepisy dotyczące zatrudnienia, zbyt rozbudowaną biurokrację, a także wysokie koszty pracy i inne obciążenia finansowe.
Źródło: onet.pl