Wiadomości

Zmiany w prawie pracy

01.08.2022
W związku z potrzebą implementacji przepisów wynikających z unijnych dyrektyw do polskiego prawa, od sierpnia zaczną obowiązywać dwie dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Wraz ze zmianami w Kodeksie Pracy pojawią się dwa nowe rodzaje urlopu. Pierwszy z nich to urlop z powodu działania siły wyższej w wymiarze dwóch dni. Pracownik będzie mógł z niego skorzystać, gdy pilne sprawy rodzinne spowodowane chorobą lub wypadkiem będą wymagały jego niezbędnej i natychmiastowej obecności gdzie indziej niż w pracy. Za taki urlop otrzyma 50% wynagrodzenia. Drugi rodzaj urlopu to opieka na dziecko lub członka rodziny w wymiarze 5 dni. Co ważne, nie będzie on przysługiwał tylko rodzicom lub opiekunom, ale będzie mógł z niego skorzystać pracownik, który będzie chciał udzielić osobistą opiekę lub wsparcie krewnym lub osobom pozostającym we wspólnym gospodarstwie domowym, wymagającym znacznej opieki lub wsparcia ze względów medycznych. Urlop ten będzie bezpłatny.
Źródło: https://www.bankier.pl/