Wiadomości

Zmiany przepisów w zakresie przyznawania urlopów szkoleniowych

15.07.2010
16 lipca 2010 roku wchodzi w życie nowelizacja przepisów dotyczących urlopów szkoleniowych. Pracownik, który podnosi swoje kwalifikacje będzie miał prawo do urlopu szkoleniowego niezależnie od tego czy podjął naukę z woli pracodawcy, czy tylko za jego zgodą. Zatrudniony na czas szkolenia będzie mógł ubiegać się o zwolnienie z wykonywania służbowych zadań z zachowaniem prawa do wynagrodzenia bądź prosić o bezpłatny urlop. Będzie mógł również domagać się 6 dni wolnych w przypadku przystępowania do egzaminu kończącego szkolenie oraz 21 dni na przygotowanie pracy dyplomowej w ostatnim roku studiów.
Źródło: abc.com.pl