Wiadomości

Zatory płatnicze a rynek pracy

30.07.2013
Wg badania przeprowadzonego dla Fundacji Kronenberga, 33% mikrofirm nie zna metod przeciwdziałania zatorom płatniczym, a 85% nie stosuje żadnych strategii w tym zakresie. Z zatorami płatniczymi mamy do czynienia, gdy zadłużenia ulegają kumulacji i przechodzą na kolejnych kontrahentów. Z ich powodu przedsiębiorcy są zmuszani ograniczać płace i zatrudnienie. Przeterminowane należności mogą prowadzić do upadłości przedsiębiorstw, co negatywnie odbija się na rynku pracy oraz dynamice inwestycji.
Źródło: eGospodarka.pl