Wiadomości

Żądanie negocjacji płacowych w Polskiej Grupie Górniczej

13.08.2019
Przedstawiciele pracowników Polskiej Grupy Górniczej domagają się natychmiastowego podjęcia negocjacji płacowych z pracodawcą. Jeśli negocjacje płacowe nie zostaną podjęte do 1 września pracownicy będą strajkować. Związki zawodowe wysunęły cztery postulaty w stosunku do pracodawcy. Pracownicy domagają się 12-procentowej podwyżki płac od 2020 roku oraz przedłużenia zapisów porozumienia z kwietnia 2018 roku. Pracownicy żądają, aby tzw. dodatek gwarantowany z porozumienia z 2018 roku został włączony do kwoty, na podstawie której naliczana będzie nagroda barbórkowa i roczna. Związkowcy domagają się również wypłacenia pracownikom rekompensaty za listopad i grudzień 2019 roku.
Źródło: https://dziennikzachodni.pl/