Wiadomości

Wzrost wynagrodzeń w polskich firmach

26.08.2020
Według najnowszych danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2020 roku wyniosło 5 382 PLN. Oznacza to wzrost o 3,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Z kolei w odniesieniu czerwca tego roku zarobki wzrosły o 1,8%.
Źródło: GUS