Wiadomości

Wzrost wynagrodzeń mimo trwającej pandemii

22.09.2020
Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu 2020 roku o 4,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem roku poprzedniego. Przeciętne pensja brutto w firmach zatrudniających więcej niż 9 osób wyniosło więc 5 338 PLN brutto. Z kolei w odniesieniu do lipca 2020, zarobki spadły o 0,8%, co było spowodowane m.in. wypłatą w poprzednim miesiącu premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.
Źródło: GUS