Wiadomości

Wzrost wydajności pracy, ale tylko w firmach produkcyjnych

29.04.2010
W 2009 wydajność pracy w przemyśle, mierzoną produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego zwiększyła o 2,4% w porównaniu do roku wcześniejszego – wynika z danych GUS. Jednak w całym sektorze przemysłowym poprawę wartości wskaźnika notowały jedynie firmy produkcyjne (o 4,2%). W pozostałych obszarach przemysłu nastąpił spadek produktywności pracy: w górnictwie o 13,3%, w energetyce o 4,4%, a w przedsiębiorstwach zajmujących się dostawą wody oraz gospodarowaniem ściekami i odpadami o 1,7%.
Źródło: GUS