Wiadomości

Wzrost kosztów pracy w UE

16.09.2009
W II kwartale 2009 roku w porównaniu do roku ubiegłego koszty pracy w przeliczeniu na godzinę pracy w krajach Unii Europejskiej wzrosły o 3,7 punktów procentowych. Natomiast w porównaniu kwartał do kwartału bieżącego roku nastąpił wzrost o 1,3 punktu. Wśród krajów członkowskich UE koszty pracy w ujęciu rocznym najbardziej zwiększyły się w Bułgarii (o 15,5 punktów) oraz Rumunii (o 11,7 punktów).
Źródło: Eurostat