Wiadomości

Wzrasta liczba wolnych miejsc pracy

14.06.2016
Z najnowszych danych GUS wynika, że pod koniec I kwartału 2016 roku liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 89,6 tys., czyli o 40,1% więcej niż w IV kwartale roku ubiegłego. Z kolei w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 20%. W omawianym czasie największą liczbą ofert pracy dysponowała sekcja przetwórstwo przemysłowe oraz handel (wraz z naprawą samochodów). Najczęściej poszukiwano robotników przemysłowych i rzemieślników (25,5%), następnie specjalistów (17%) oraz operatorów i monterów maszyn (15,8%).
Źródło: GUS