Wiadomości

Wyższe stypendia dla doktorantów

15.02.2011
Od października 2011 roku stypendium doktoranckie wyniesie nawet 2 tysiące PLN. Będzie ono przydzielane 30% najlepszych doktorantów na danym kierunku. Ponadto stypendia będzie otrzymywać większa liczba uczestników studiów doktoranckich. Zmiany te związane są z reformą szkolnictwa wyższego, która – jeśli zostanie zaakceptowana przez Senat – wejdzie w życie w październiku bieżącego roku.
Źródło: gazetaprawna.pl