Wiadomości

Wyższe koszty pracy w Unii Europejskiej

17.06.2010
W I kwartale 2010 roku godzinowe koszty pracy w krajach Unii Europejskiej wzrosły o 2,2% w ujęciu rocznym i o 2% w porównaniu do ostatniego kwartału 2009 roku. Spośród wszystkich krajów Ugrupowania największy, roczny wzrost zanotowano w Bułgarii (10,5%), oraz Rumunii (7,4%). Godzinowe koszty pracy najbardziej zmniejszyły się na Litwie (-11%) i Łotwie (-7,2%). Z wynikiem 0,9% Polska znalazła się wśród krajów zwyżki.
Źródło: Eurostat