Wiadomości

Wyższa płaca minimalna

22.12.2009
Od 01.01.2010 wysokość płacy minimalnej zwiększy się z 1 276 PLN do 1 317 PLN i wyniesie niemal 42% przeciętnego wynagrodzenia krajowego. Po podwyżce zwiększą się wynagrodzenia i świadczenia kalkulowane w oparciu o najniższą płacę. Więcej otrzymywać będą m.in. osoby pracujące w porze nocnej. Dodatek za taką pracę wynosi 20% stawki godzinowej liczonej od wynagrodzenia minimalnego. Poprawi się także sytuacja pracowników rozpoczynających aktywność zawodową. W pierwszym roku zatrudnienia ich wynagrodzenie musi stanowić co najmniej 80% wysokości płacy minimalnej. Od początku 2010 roku będzie to 1 053,60 PLN.
Źródło: rp.pl