Wiadomości

Wielu Polaków niezadowolonych ze swojego wykształcenia

26.05.2015
Jak wynika z analizy Instytutu Badań Edukacyjnych, średnio co czwarty dorosły Polak przyznaje się do posiadania niższego poziomu wykształcenia niż ten, który chciał osiągnąć. Kobiety są częściej niezadowolone ze swojego wykształcenia niż mężczyźni, młodsi częściej niż starsi, a mieszkańcy miast częściej niż mieszkańcy wsi. Jednocześnie w grupach, w których poziom satysfakcji z wykształcenia jest niższy, faktycznie ukończony poziom edukacji jest wyższy niż w tych usatysfakcjonowanych (kobiety są przeciętnie lepiej wykształcone od mężczyzn, młodsi lepiej od starszych, a mieszkańcy miast lepiej od mieszkańców wsi).
Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych