Wiadomości

Większa ochrona przyszłych mam

07.12.2010
Sejm uchwalił przepisy zwiększające ochronę kobiet w ciąży. Zgodnie z nowymi regulacjami przyszłe mamy nie stracą statusu osoby bezrobotnej, nawet jeśli będą pracować na podstawie umowy-zlecenia czy umowy o dzieło. Z rejestru bezrobotnych nie będzie wykreślona także kobieta, która w ciągu pierwszego miesiąca po porodzie na skutek powikłań będzie chora nieprzerwanie przez 90 dni. Opisywane regulacje są częścią nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienione zostały także m.in. przepisy dotyczące szkoleń bezrobotnych. Nową ustawą zajmie się teraz Senat.
Źródło: gazetaprawna.pl