Wiadomości

Więcej emerytów i rencistów

27.09.2011
Na koniec sierpnia 2011 roku liczba emerytów i rencistów pobierających świadczenia z ZUS wzrosła do 7 424,9 tys. osób. Miesiąc wcześniej prawo do emerytury lub renty miało łącznie 7 422,6 tys. osób. W sierpniu 2011 średnia wysokość emerytury wypłacanej przez ZUS wyniosła 1 791,72 PLN, a renty z tytułu niezdolności do pracy – 1 334,26 PLN.
Źródło: ZUS