Wiadomości

W OECD bezrobocie nie zmienia sią

13.10.2015
Jak wynika z danych OECD, stopa bezrobocia w sierpniu 2015 roku wyniosła dla wszystkich państw wchodzących w skład organizacji 6,8%, co stanowi 41,5 mln osób. W omawianym okresie stopa bezrobocia w strefie euro pozostała na niezmienionym poziomie 11,0%. W porównaniu do lipca b.r. w Stanach Zjednoczonych bezrobocie spadło o 0,2 p.p do poziomu 5,1%, w Japonii wzrosło o 0,1 p.p. do poziomu 3,4%, a w Kanadzie również wzrosło o 0,2 p.p. do poziomu 7,0%.
Źródło: OECD