Wiadomości

W 2008 roku PKB wzrosło o 4,8%

30.01.2009
Według wstępnego szacunku GUS wzrost PKB w 2008 roku wyniósł 4,8%. Oznacza to spadek o 1,9 punktu procentowego w porównaniu z wartością wskaźnika zarejestrowaną dla roku 2007. Dane udostępnione przez instytucję mówią, że w pierwszych dwóch kwartałach PKB rosło w tempie 6,0% i 5,8%. Pierwsze echa spowolnienia nastąpiły w III kwartale 2008 roku.
Źródło: GUS