Wiadomości

Uszczuplone programy 50+

10.06.2009
Działania programu Solidarność Pokoleń 50+ uchwalonego jeszcze jesienią 2008 roku są w większości finansowane ze środków Unii Europejskiej. Budżet państwa przeznaczy na ten cel jedynie 0,3 mld PLN. Dofinansowanie z funduszy europejskich wyniesie natomiast prawie 15 mld PLN. Według ekspertów dotacje z programów europejskich mogą okazać się niewystarczające do pełnej realizacji programu.
Źródło: rp.pl