Wiadomości

Ustawowe nowości

03.02.2009
Większa ilość doradców zawodowych i okresowe zwolnienie ze składek na FP i FGŚP dla pracodawców zatrudniających osoby powyżej 50. roku życia to tylko część rozwiązań zaproponowanych w nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pozostałe zmiany wyszególnione w regulacji to m.in.: zwiększenie stypendiów dla bezrobotnych podejmujących szkolenia do wysokości 120% zasiłku oraz możliwość podjęcia szkoleń wskazanych przez bezrobotnego. Nowością jest także zapis mówiący, że odmowa przyjęcia stanowiska zaproponowanego przez urząd pracy wiąże się z pozbawieniem statusu bezrobotnego na 120 dni (w przypadku pierwszej odmowy), 180 dni (w przypadku drugiej) i 270 dni (w przypadku każdej kolejnej). Dotychczas okres ten wynosił 90 dni. Celem nowej wersji ustawy jest zwiększenie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowelizacja weszła w życie z dniem 01.02.2009 roku.
Źródło: onet.pl