Wiadomości

Ustawa powodziowa dla pracodawców i pracowników

11.06.2010
Michał Boni – szef doradców premiera zaprezentował ustawę, która ma pomóc w zwalczaniu skutków powodzi. Pakiet skierowany jest między innymi do firm, które w wyniku klęski żywiołowej musiały ograniczyć lub przerwać swoją działalność. Poszkodowani pracodawcy będą mogli starać się o nieoprocentowane pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Ustawa zakłada również możliwość skorzystania ze zwolnień związanych z częścią opłat skarbowych, podatku dochodowego i darowizn. W rządowych propozycjach zapisano również, że nieobecność zatrudnionego w pracy wynikająca z powodzi jest usprawiedliwiona i gwarantuje minimalną pensję za okres nawet 5 dniowej absencji.
Źródło: money.pl