Wiadomości

Unia Europejska działa na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

24.06.2014
Unia Europejska przedstawiła nowe rozwiązania służące poprawie warunków pracy i ograniczeniu liczby wypadków przy pracy w Europie. Unijne propozycje obejmują działania takie jak: pomoc dla małych przedsiębiorstw ułatwiającą im dostosowanie się do wymogów bezpieczeństwa, czy kontrolę zagrożeń związanych z nowymi technologiami i innowacjami. Dodatkowo zaproponowano uproszczenia obowiązujących przepisów, które mają ograniczyć obowiązki administracyjne spoczywające na przedsiębiorstwach. Jak podaje Komisja Europejska, dzięki dotychczasowym działaniom udało się zmniejszyć liczbę poważnych wypadków przy pracy w całej Europie o blisko 30%.
Źródło: Komisja Europejska