Wiadomości

UE: różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn wyniosły 16,2%

20.05.2013
Jak pokazują najnowsze dane Eurostatu, różnica w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami wyniosła w 2010 roku w Unii Europejskiej 16,2%. Zróżnicowanie wynagrodzeń obliczane przez Eurostat nie uwzględnia wszystkich czynników wpływających na zarobki, takich jak poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, staż pracy i rodzaj wykonywanej pracy. Nie mniej jednak, nawet gdy te czynniki zostają uwzględnione wciąż pozostaje niewyjaśniona niemal połowa zróżnicowania zarobków. Wielkość różnicy w wynagrodzeniach między płciami zależy od państw członkowskich i wynosi od 0,9% w Słowenii do 27,7% w Estonii. W Polsce różnica w wynagrodzeniach osiągnęła poziom 4,5%.
Źródło: Eurofound