Wiadomości

Szacunki na temat bezrobocia w lutym

08.03.2011
Według wstępnych danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w lutym 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 13,2% wobec 13,0% w styczniu 2011. Wskaźnik ukształtował się na tym samym poziomie co w analogicznym okresie poprzedniego roku. Najsilniejszy wzrost (o 0,5 punktu) miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, najsłabszy (o 0,1 punktu) – w opolskim. Pod koniec miesiąca bez pracy pozostawało 2 151 tys. osób w całym kraju.
Źródło: MPiPS