Wiadomości

Stopa bezrobocia wśród osób z wykształceniem wyższym: 6,2%

06.08.2013
W I kwartale 2013 roku stopa bezrobocia w Polsce wśród osób z wykształceniem wyższym wyniosła 6,2%. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku nastąpił wzrost bezrobocia w tej grupie o 0,8 punktu procentowego. Najniższe natężenie bezrobocia dotyczyło osób z wykształceniem wyższym, zaś najwyższą stopę bezrobocia zanotowano wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (22%).
Źródło: GUS