Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE w styczniu 2013: 10,8%

04.03.2013
Eurostat opublikował miesięczną informację na temat poziomu bezrobocia w Unii Europejskiej w styczniu 2013 roku. Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej (UE-27) wyniosła 10,8% i zwiększyła się o 0,1 punku procentowego w stosunku do grudnia 2012 roku. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (styczeń 2012) wskaźnik ten wzrósł o 0,7 punkt procentowego. Wśród krajów członkowskich najniższy wskaźnik stopy bezrobocia zanotowano w Austrii (4,9%), Niemczech i Luksemburgu (w obydwu 5,3%), najwyższy zaś w Grecji (27,0%), Hiszpanii (26,2%) oraz w Portugalii (17,6%).
Źródło: Eurostat