Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE-27 w listopadzie 2011: 9,8%

10.01.2012
W listopadzie 2011 roku stopa bezrobocia w krajach Unii Europejskiej wyniosła 9,8%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wskaźnik nie uległ zmianie, natomiast w porównaniu rocznym wzrósł o 0,2 punktu procentowego. Wśród krajów członkowskich najniższą stopę bezrobocia zanotowano w Austrii (4,0%) oraz Luksemburgu i Holandii (oba kraje po 4,9%). Najwięcej problemów z pracą było natomiast w Hiszpanii (22,9%).
Źródło: Eurostat