Wiadomości

Stopa bezrobocia w UE-27 w kwietniu 2012: 10,3%

05.06.2012
W kwietniu 2012 roku stopa bezrobocia na terenie Wspólnoty wyniosła 10,3%. W ujęciu miesiąc do miesiąca wskaźnik zwiększył się o 0,1 punktu procentowego. W porównaniu do kwietnia 2011 roku wzrósł natomiast o 0,8 punktu procentowego. Wśród krajów członkowskich najlepsza sytuacja na rynku pracy panowała w Austrii (3,9%), a najgorsza w Hiszpanii (24,3%).
Źródło: Eurostat