Wiadomości

Spowolnienie gospodarcze w strefie euro

24.08.2010
W sierpniu 2010 roku indeks PMI (Purchasing Managers Index), określający koniunkturę w przemyśle i usługach w krajach Eurolandu, spadł do 56,1 punktów, wobec 56,7 punktów przed miesiącem. Analitycy spodziewali się, że wyniesie 56,3 punkty. Wśród krajów posługujących się euro koniunkturę ekonomiczną utrzymują jedynie Niemcy oraz Francja. W państwach tych zanotowano wzrost wskaźnika PMI. Specjaliści wskazują, że osłabienie europejskich gospodarek wynika ze spowolnienia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Na wartość wskaźnika niekorzystnie wpływają również obawy przedsiębiorców przed cięciami budżetowymi w krajach strefy euro.
Źródło: parkiet.com