Wiadomości

Spowolnienie gospodarcze uderza w najsłabiej rozwinięte regiony

04.08.2009
Województwa warmińsko-mazurskie oraz podkarpackie są regionami, które najmocniej odczuły kryzys gospodarczy. W czerwcu 2009 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, zatrudnienie na Warmii i Mazurach spadło o 8,2%, a na Podkarpaciu o 5,1%. Warmińsko-mazurskie było także jedynym województwem, w którym w omawianym okresie zmniejszył się poziom wynagrodzeń (o -0,1%). Relatywnie najlepszą sytuacją na rynku pracy odznaczała się Małopolska. Tylko w tym województwie zatrudnienie wzrosło (o 0,5%), a płace osiągnęły najwyższą dynamikę (wzrost o 6,4%).
Źródło: rp.pl