Wiadomości

Spadek zatrudnienia i wynagrodzeń

15.09.2008
W sierpniu br. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 398,5 tysiąca i w porównaniu z lipcem 2008 roku było mniejsze o 2 tysiące (0,04%). W analogicznym okresie zanotowano także 2% spadek płac w sektorze przedsiębiorstw. W sierpniu 2008 roku przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 3 165,14 PLN, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 3 228,98 PLN.
Źródło: GUS