Wiadomości

Spadek Wskaźnika Rynku Pracy

31.01.2017
Wskaźnik Rynku Pracy, który informuje z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w styczniu ponownie spadł. Skala tego spadku była znacznie większa od zmian obserwowanych w ostatnich miesiącach roku poprzedniego, jak i od zmian, które zaszły w analogicznych miesiącach lat poprzednich. Świadczy to o umacnianiu się dobrych perspektyw dla pracowników poszukujących zatrudnienia i umacnianiu się tendencji do dalszego spadku stopy bezrobocia.
Źródło: http://inwestycje.pl