Wiadomości

Spadek produkcji przemysłowej w UE

12.02.2009
W grudniu 2008 roku w krajach UE produkcja przemysłowa spadła o 2,3% w porównaniu w listopadem. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek o 12 punktów procentowych. Wśród krajów członkowskich Wspólnoty najgorsza sytuacja miała miejsce na Słowacji i w Irlandia, gdzie produkcja zmniejszyła się odpowiednio o 12,7% i 10,2%.
Źródło: Eurostat