Wiadomości

Spadek internetowych ofert pracy

13.06.2018
Jak podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, liczba publikowanych w Internecie ofert pracy, spadła w maju w ujęciu miesięcznym o 14,8 pkt. Była to najmocniejsza jednorazowa obniżka od sierpnia 2016 r. Instytucja zaznaczyła jednak, że zegar rynku ofert pracy, bazujący na obserwacji dynamiki wakatów oraz bezrobocia pozostaje w ćwiartce obrazującej sprzyjającą koniunkturę na rynku pracy. Należy więc traktować ten spadek jako jednorazowy.
Źródło: http://biec.org/