Wiadomości

Spada stopa bezrobocia w Polsce

21.07.2014
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało informację dotyczącą poziomu bezrobocia w czerwcu 2014 roku. Jak wynika z szacunków, liczba bezrobotnych wyniosła ponad 1,9 mln i była najniższa od 2012 roku. Stopa bezrobocia osiągnęła poziom 12,1% i była niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku o ponad 1 p.p.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej