Wiadomości

Solidarna odpowiedzialność przy delegowaniu pracowników tylko w budownictwie

10.12.2013
Na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Konsumenckich wypracowano kompromis dotyczący dyrektywy chroniącej pracowników delegowanych do pracy za granicą. Nowe przepisy wprowadzają pojęcie tzw. solidarnej odpowiedzialności. Polega ona na objęciu odpowiedzialnością za niewywiązywanie się z obowiązków wobec pracowników nie tylko podwykonawcy, ale również głównego wykonawcy. Regulacja ta będzie obowiązywać wyłącznie w sektorze budownictwa.
Źródło: MPiPS