Wiadomości

Słabsze prognozy zatrudnienia

22.04.2015
Z aktualnych danych NBP wynika, że prognozy zatrudnienia na II kwartał są nieco mniej optymistyczne niż na I kwartał 2015 rok. Warto jednak pamiętać, że nieprzerwanie od półtora roku więcej firm planuje zwiększenie zatrudnienia niż jego redukcję. Jak podaje NBP, wskaźnik zatrudnienia w Polsce jest niższy niż średnia dla całej Unii Europejskiej, lecz jego dynamika należy do jednych z najwyższych wśród europejskich krajów.
Źródło: NBP