Wiadomości

Skrócony tydzień pracy dla rodziców

26.04.2022
Litwa zdecydowała się na wprowadzenie nowego udogodnienia dla pracujących rodziców. Od przyszłego roku będą mogli pracować 32 godziny tygodniowo, a ich pensje nie zostaną obniżone. Z krótszego tygodnia pracy będą mogli skorzystać rodzice z dziećmi poniżej trzeciego roku życia zatrudnieni w administracji publicznej. Nowe przepisy nie będą obowiązkowe w sektorze prywatnym. Inicjatywa ma na celu pomoc w pogodzeniu życia prywatnego i rodzinnego, a jednocześnie zmniejszenie różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć, a tym samym zróżnicowania świadczeń emerytalnych. Dodatkowym oczekiwaniem jest zwiększenie atrakcyjności pracy w państwowej sferze budżetowej, pomimo braku możliwości finansowego konkurowania urzędów z rynkiem prywatnym.
Źródło: https://businessinsider.com.pl/