Wiadomości

Silversi i mity z nimi związane

23.02.2024
W związku ze starzeniem się społeczeństwa, coraz popularniejszy staje się temat osób po 50 roku życia na rynku pracy. Często pracodawcy nie chcą zatrudniać osób w tym wieku, uważając, że częściej przebywają na chorobowym. Postęp w medycynie i farmacji spowodował poprawę jakości życia i zdrowia, a badania dowodzą, że silversi rzadziej niż ich młodsi koledzy korzystają ze zwolnień lekarskich. Co więcej, rzadziej też zmieniają pracę, przez co zmniejszają ryzyko rotacji, kosztów rekrutacji i wdrożenia oraz luki kompetencyjnej. Wbrew pozorom, bardzo dobrze radzą sobie także ze wszelkimi technologiami cyfrowymi.
Źródło: https://www.money.pl