Wiadomości

Sfeminizowana administracja publiczna

09.03.2010
Kobiety stanowią 69% wszystkich pracowników administracji centralnej w Polsce. W państwach takich jak: Finlandia, Szwecja, Hiszpania ten odsetek waha od 50 do 60%. W Niemczech i Japonii jest to około 20%. Wśród Polek zatrudnionych w urzędach 46% piastuje stanowiska kierownicze. Jest to jeden z najwyższych wskaźników w grupie krajów OECD.
Źródło: gazetaprawna.pl