Wiadomości

Senat poparł przywrócenie skróconego czasu pracy dla niepełnosprawnych

16.06.2014
Wyższa izba parlamentu przyjęła jednogłośnie nowelizację ustawy przywracającą zasadę, że osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W 2012 roku czas pracy osób niepełnosprawnych został wydłużony do 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo, a skrócenie normy czasu pracy takich osób musiało być uzależnione od uzyskania zaświadczenia lekarskiego. Regulacja ta została jednak uznana przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją. Obecna nowelizacja realizuje wyrok Trybunału.
Źródło: Senat RP