Wiadomości

Sejm podjął decyzję o ozusowaniu umów zleceń

24.10.2014
Dnia 23 październik 2014 roku Sejm przyjął nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku, wprowadzają obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszystkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie będzie już zatem możliwości obejścia przepisów w taki sposób, że pracodawca podpisywał dwie umowy zlecenia i tylko jedna z nich (ta na niższą kwotę) podlegała oskładkowaniu, druga natomiast już nie. Co więcej, również członkowie rad nadzorczych będą podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. W ich przypadku zmiany wejdą już na początku 2015 roku.
Źródło: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej