Wiadomości

Rząd będzie dopłacał do wynagrodzeń

22.12.2014
Dnia 16 grudnia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Nowelizacja ustawy ma na celu ochronę miejsc pracy w firmach, w których nastąpiło przejściowe pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w wyniku wprowadzenia rosyjskiego embarga. Wsparcie w postaci dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w działalności gospodarczej związanej z handlem, przetwórstwem, transportem, uprawami rolnymi lub chowem i hodowlą zwierząt.
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów