Wiadomości

Rynek pracy w IV kwartale 2009

08.09.2009
Z Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia wynika, że w IV kwartale 2009 roku 15% firm w Polsce zamierza zwiększyć liczbę pracowników. Zwolnienia deklaruje co dziesiąte z przedsiębiorstw. Większość pracodawców (72%) nie planuje żadnych zmian. W porównaniu z deklaracjami dotyczącymi III kwartału 2009, liczba firm zainteresowanych wzrostem zatrudnienia zmniejszyła się o 3 punkty procentowe, a odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję personelu wzrósł o 1 punkt procentowy.
Źródło: manpower.pl