Wiadomości

Rumunia: co trzeci mieszkaniec zatrudniony w szarej strefie

15.05.2012
Jak wynika z opublikowanego w 2011 roku raportu na temat szarej strefy i jej wpływu na rynek pracy w Rumunii, zatrudnienie w szarej strefie w tym kraju wynosi 31,4% całkowitego zatrudnienia. Wyniki badań wskazują, iż młodzi – w wieku od 15 do 24 lat – są bardziej narażeni na zatrudnienie w szarej strefie niż starsi. To samo dotyczy osób z niższym poziomem wykształcenia – są oni 12 razy bardziej podatni na uwikłanie w szarą strefę niż osoby z wyższym poziomem wykształcenia.
Źródło: Eurofound