Wiadomości

Rośnie polski PKB

31.08.2010
W II kwartale 2010 roku Produkt Krajowy Brutto (wyrównany sezonowo) zwiększył się o 1,1% w porównaniu do wcześniejszego kwartału. W ujęciu rok do roku PKB zwiększył się o 3,8%. Największy wpływ na wzrost gospodarczy w II kwartale miały popyt krajowy oraz spożycie ogółem.
Źródło: GUS