Wiadomości

Rodzicielskie dla wszystkich

26.06.2015
Sejm przyjął nowelizację Ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza nowe świadczenie rodzicielskie. Osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz pracujący na umowach o dzieło będą otrzymywali miesięcznie przez rok 1 000 PLN po urodzeniu dziecka. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało niezależnie od dochodów. Wypłacane będzie przez okres od 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, do 71 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2016 roku.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej