Wiadomości

Rekordowe bezrobocie na świecie

22.09.2009
Działania antykryzysowe prowadzone w krajach należących do grupy G-20 przyczynią się do powstania lub zachowania w 2009 roku od 7 do 11 milionów miejsc pracy – szacuje Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO). Inicjatywy podejmowane przez najbardziej rozwinięte państwa świata nie zahamują jednak fali wzrostu globalnego bezrobocia. Według prognoz Organizacji w 2009 roku w porównaniu do 2007 roku liczba osób bez pracy na całym świecie może zwiększyć się od 39 do 61 milionów. W konsekwencji globalne bezrobocie może osiągnąć liczbę od 219 do 241 milionów.
Źródło: ILO