Wiadomości

Przybywa miejsc pracy

21.11.2014
GUS opublikował dane dotyczące liczby osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Ze sprawozdania wynika, że w październiku w sektorze tym pracowało 5 544,6 tys. osób. Oznacza to wzrost o 0,1% w porównaniu do września 2014 roku i o 0,8% w odniesieniu do 2013 roku. Tym samym w październiku przybyło 7,3 tys. miejsc pracy. Dla porównania, we wrześniu przybyło jedynie 2,7 tys. miejsc pracy, a w sierpniu 3,5 tys.
Źródło: GUS