Wiadomości

Prognozy NBP na 2021 rok

15.12.2020
Jak wynika z prognoz NBP zawartych w „Raporcie o inflacji” w pierwszych dwóch kwartałach 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie 5,6%, a pod koniec roku zacznie spadać do poziomu 5%. Według projekcji NBP liczba pracujących spadnie o 3,8% w pierwszym kwartale 2021 r. Stopniowo jednak sytuacja na rynku pracy będzie się poprawiać, a od początku 2022 r. przewiduje się ponowny wzrost liczby zatrudnionych.
Źródło: https://www.nbp.pl/